38 tydzień prac na S3 (Zadanie IV)

0
209

W trzydziestym ósmym tygodniu 2021 r. (18.09.2021 r. – 24.09.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 297 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 924 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 38607 m³
 • Nasyp – 41108 m³
 • Wykonanie rowów – 250 mb
 • Podbudowa pomocnicza – 6350 m²
 • Podbudowa zasadnicza – 7500 m²
 • Warstwa mrozoochronna – 6523 m²
 • Ułożenie podbudowy z betonu asfaltowego – 9785 m²
 • Ułożenie ścieku trójkątnego monolitycznego – 800 mb
 • Ustawianie krawężników betonowych – 100 mb
 • Nawierzchnia z kostki – 140 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonanie zasypek – 300 m³
 • WS-40: Sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego segment piąty strona lewa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego segment piąty strona prawa, segment szósty strona prawa i lewa, segment siódmy strona lewa – 30%, betonowanie ustroju nośnego segment piąty strona prawa – etap II oraz segment szósty strona lewa – etap I – 100%, zbrojenie i betonowanie fundamentu P13 strona lewa – 100%, zbrojenie filarów P6 strona lewa – 100%
 • WS-41: Zbrojenie poprzecznic P7 strona lewa, P6 strona prawa i lewa, P4 strona prawa i lewa – 100%, betonowanie poprzecznic P15 strona prawa, P14 strona prawa, P10 strona prawa – etap I i II, P7 strona prawa oraz P6 strona prawa i lewa – 90 m³, montaż łożysk P10 strona prawa, P5 strona prawa i lewa – 100%
 • PG-42: Wykonanie zasypek – 300 m³
 • WD-43: Betonowanie przyczółka P1 – 76 m³
 • MS-44: Wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P3 – 90%
 • MS-44A: Wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P2 – 80%
 • WS-45: Betonowanie słupów P3 – 100%, zbrojenie słupów P7 – 3636 kg, montaż belek typu T – 98 szt., zbrojenie korpusu P1 strona prawa – 9832 kg
 • WS-45A: Zbrojenie ustroju nośnego strona lewa – 100%, wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P2 – 65%
 • MS-46: Zasypka za przyczółkami P1, P3 – 90%, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego – 100%
 • MS‑46A: Rozdeskowanie podwalin P1 strona prawa – 100%
 • WD-46A: Przygotowanie ustroju nośnego do zbrojenia – 100%
 • WS-47: Nasuwanie ustroju nośnego segment siódmy strona prawa – 100%, zbrojenie segmentu ósmego strona prawa – 50%, betonowanie segmentu ósmego strona prawa – etap I – 100%, betonowanie filarów P9 strona lewa – 100%
 • WD-48: Wykonywanie zasypki przyczółków P1 i P3 – 300 m³
 • WS-49: Deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment szesnasty strona lewa oraz segment piętnasty strona prawa – 100%, zbrojenie segmentu siedemnastego strona lewa – etap I oraz szesnastego strona prawa na stanowisku do prefabrykacji zbrojenia – 60%, betonowanie korpusu podpory P1 strona prawa 111,5 m³, betonowanie ciosów i bloków prowadzeń bocznych przyczółka P1 – 3 m³, wysunięcie ustroju nośnego segment piętnasty nitka prawa oraz segment szesnasty nitka lewa,
 • WS-52: Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment siedemnasty strona lewa i prawa – etap I i II – 100%, wysunięcie segmentu szesnastego strona lewa i prawa – etap II – 150 m³, betonowanie korpusu P14 strona prawa – 100%
 • PG‑53: Zasypka za przyczółkami P1, P2 – 1400 m³
 • WS-54: Zbrojenie ustroju nośnego segment siedemnasty strona lewa – etap I i II – 100%, zbrojenie skrzydła P1 strona prawa – etap II – 60%, betonowanie ustroju nośnego segment siedemnasty strona lewa oraz segment czternasty strona prawa – etap I i II – 260 m³, wysunięcie segmentu szesnastego strona lewa oraz trzynastego strona prawa – 100%,
 • PG-55: Zbrojenie i betonowanie fundamentu P2 – 100%, zbrojenie ściany P1 – 20%,
 • WS-56: Zbrojnie, deskowanie i betonowanie poprzecznic P2 strona lewa i prawa – 100%, wykonanie zasypki za przyczółkiem P1 – warstwa II, III, IV – 100%, zbrojenie i deskowanie podwalin stożków P1P i P2P – 100%,
 • WS-57: Zbrojenie skrzydła P1 strona prawa – 50%, deskowanie i betonowanie słupów P4 strona lewa oraz P5 strona prawa – 100%, deskowanie i zbrojenie korpusu P1 strona lewa – 90%,
 • WS-57A: Deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej P8 strona lewa – 100%, deskowanie ustroju nośnego strona prawa przęsło pierwsze – 80%, deskowanie ciosów podłożyskowych P1 strona lewa – 100%,
 • WD-59: Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian bocznych P1 – 100%,
 • PZ43: Zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentów ścian bocznych – 100%, zbrojenie, deskowanie i betonowanie wlotów – 100%,
 • PZ‑44: Wykonanie podlewek prefabrykatu – 100%,
 • PZ‑45: Wykonanie podlewek prefabrykatu – 100%,
 • PZ‑46: Montaż prefabrykatu – 100%,
 • PZ47: Wykonanie hydroizolacji zgrzewalnej prefabrykatu – 100%,
 • PZ48: Zbrojenie fundamentu – 50%,
 • PZ50: Zbrojenie skrzydeł – 100%, deskowanie wlotów – 85%,
 • PZ51: Zbrojenie skrzydeł – 100%,
 • PZ52: Zbrojenie skrzydeł – 100%,
 • PZ-57: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 45%, wykonanie drenażu zasypki – 100%,
 • PZ-59: Zbrojenie i betonowanie skrzydeł – 100%, betonowanie wlotów – 100%,

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD7, KD28, KD8, KD10, KD40, KD84, KD13, KD30, KD31, KD70a, KD38, KD14, KD70, KD63 w ilościach:
  – Studnie – 22 szt.
  – Wpusty – 25 szt.
  – Kanał – 264,15 mb.
 • Melioracje: Rów melioracyjny R-M2 – humusowanie skarp, kotwienie geowłókniny w gruncie – 20 mb., Rów melioracyjny R-F – umocnienie dana i skarp rowu kiszką faszynową / narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 80 mb.
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – Kanał technologiczny – 185 mb.
 • Przepusty pod zasilanie i oświetlenie – budowa przepustu kablowego – 38mb.38 tydzień prac

Źródło: GDDKiA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj