Aktualności z prac na S3

0
116

W trzydziestym tygodniu 2021 r. (24.07.2021 r. – 30.07.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 253 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 838 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 33530 m³
 • Nasyp – 33460 m³
 • Zdjęcie humusu – 11700 m²
 • Wykonanie przepustu drogowego – 5 szt.
 • Podbudowa zasadnicza – 4290 m²
 • Podbudowa pomocnicza – 3900 m²
 • Wymiana gruntu – 5400 m³
 • Wykonanie materaca – 2300 m²
 • Warstwa mrozoochronna – 6950 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Betonowanie poprzecznicy P3 etap I – 100%, betonowanie filarów P2 – 100%, beton podkładowy pod podwaliny P3 – 100%, wykonanie zasypki fundamentów – 100%
 • WS-40: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu pierwszego ustroju nośnego nitka lewa etap drugi – 100%, montaż awanbeków wytwórnia ustroju nośnego – 10%, zbrojenie oraz betonowanie oczepów P8 nitka lewa – 100%
 • WS-41: Betonowanie słupów P14 nitka prawa – 100%, zbrojenie korpusu P1 nitka prawa – 85%, zbrojenie słupów P8 nitka lewa – 100%
 • PG-42: Betonowanie ścian pod konstrukcję P2 nitka prawa – 15 m³, zbrojenie ścian oporowych – 30%
 • WD-43: Zbrojenie fundamentu P3 – 90%
 • MS-44: Montaż zbrojenia ustroju nośnego – 95%
 • MS-44A: Ułożenie drenaży za przyczółkiem P1, P2 – 100%
 • WS-45: Zbrojenie oraz betonowanie ścianki zaplecznej P8 nitka lewa – 100%, betonowanie słupów P2 – 100%, betonowanie ciosów podłożyskowych P6, P7, P8 – 100%
 • WS-45A: Zbrojenie ustroju nośnego nitka prawa – 100%, izolacja cienka P1, P2 – 100%
 • MS-46A: Deskowanie ustroju nośnego – 40%
 • WD-46A: Zbrojenie korpusu P3 – 65%, szalowanie korpusu przyczółka P3 – 40%
 • WS-47: Betonowanie ustroju nośnego segment czwarty nitka prawa– 100%, nitka lewa – 100%, wysunięcie segmentu czwartego nitka lewa oraz segmentu trzeciego nitka prawa – 100%, betonowanie segmentu czwartego nitka lewa – 100%
 • WD-48: Zbrojenie korpusu P1 – 50%, zbrojenie korpusu P3 – 20%
 • WS-49: Zbrojenie oraz betonowanie słupów P2 nitka prawa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie segmentu ósmego nitka lewa – 100%, zbrojenie segmentu ósmego – etap pierwszy – 80%, wysunięcie segmentu siódmego – 100%, wykonanie zasypki P1 – 100%
 • WS-52: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu dziewiątego ustroju nośnego – 100%, zbrojenie oraz betonowanie filarów P12 nitka prawa – 100%, wysunięcie segmentu ósmego nitki prawej – 100%
 • PG-53: Betonowanie ścian podpory P2 – 40 m³
 • WS-54: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu dziewiątego nitka lewa oraz ósmego nitka prawa– 100%, wysunięcie segmentu ósmego nitka prawa oraz dziewiątego nitka lewa – 100%, zbrojenie korpusu przyczółka P1 nitka prawa – 50%
 • WS-56: Zbrojenie oraz betonowanie korpusu P1 nitka lewa – 35%
 • WS-57A: Deskowanie oraz betonowanie korpusu przyczółka P8 nitka prawa – 100%, betonowanie ciosów podłożyskowych P3, P7– 50%, deskowanie poprzecznicy P2 – 30%
 • MS-58: Betonowanie korpusu P5 – 100%, zbrojenie i deskowanie korpusu P1 – 90%
 • WD-59: Zbrojenie oraz deskowanie korpusu P1 – 50%
 • PZ-42: Wykonanie izolacji cienkiej – 100%, wykonanie zasypki – 100%
 • PZ-44: Zbrojenie fundamentu – 20%
 • PZ-45: Zbrojenie fundamentu – 20%
 • PZ-46: Betonowanie fundamentu etap II, III – 100%
 • PZ-49: Betonowanie fundamentu etap I, II – 100%
 • PZ-50: Wykonanie betonu podkładowego pod skrzydła – 100%
 • PZ-51: Wykonanie betonu podkładowego pod skrzydła – 100%
 • PZ-52: Wykonanie betonu podkładowego pod skrzydła – 100%
 • PZ-57: Zbrojenie fundamentów skrzydeł – 10%
 • PZ-59: Montaż prefabrykatów – 100%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału KD24, KD31, KD20, KD84, KD81, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej – KD31, KD57, KD84 – 60%, wykonanie przejścia pod drogą D27 – KD19 – 6%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej – KD14, KD11 – 5%
 • Teletechnika: Budowa kanalizacji kablowej kolizji T-8 – 98%
 • Melioracje: Roboty ziemne, profilowanie nowego koryta rzeki Bóbr, umocnienia koryta narzutem kamiennym na geowłókninie – 100%, rów melioracyjny R-F – Roboty ziemne Odhumusowanie, wykopy – 20%, rów melioracyjny R-M2 – Roboty ziemne Odhumusowanie, wykopy – 10%
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – przepust pod trasą główną – 0.9%
 • Elektroenergetyka: Prace ziemne, kucie w skale kolizja 4SN – 100%, budowa przepustu kablowego – 9,5%
 • Gazociągi: Zlikwidowanie kolizji na odcinkach GŚ-3/s-2 – 100%, zamontowanie słupów o znaczeniowo pomiarowych na kolizji GW-6 – 100%

Źródło: GDDKiA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj