czwartek, 7 grudnia, 2023
More

  Długa sesja w Lubawce

  -

  Długa sesja wiele pytań i odpowiedzi.Przedstawiono raport podsumowujący miniony 2021 rok. Podczas głosowania w sprawie przyjęcia uchwały na udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lubawki rajcy zagłosowali 4 głosami za ,9 głosami przeciw i 2 głosami wstrzymującymi się co spowodowało odrzucenie wotum zaufania.

  Przed radnymi pozostaje jeszcze podsumowanie budżetu oraz głosowanie za absolutorium.

  Przy głosowaniu za absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubawka radni zagłosowali głosami : 9 radnych za ,6 radnych przeciw .Nie było głosów wstrzymujących. Uchwała została przegłosowana.

  Ostatnie artykuły

  Ostatnie artykuły