Informacja o XLII Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego

0
107

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2020.920 ze zm.) XLII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się  w dniu 22 lutego 2022 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLI z dnia 1 lutego 2022 roku.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Bezpieczeństwo na terenie powiatu kamiennogórskiego:

–     informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze,

–     informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze,

–     informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze,

–     informacja Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

–     sprawozdanie z pracy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Kamiennej Górze.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany Uchwały

8. Nr XX/74/2020 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Powiecie Kamiennogórskim o nazwie AMBASADOR ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie Sesji.

Źródło: Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego Edyta Wyrostek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj