Informacja o XLIV Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego

0
48

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022.528 t.j.) XLIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 (III piętro).

Porządek obrad:
1.   Otwarcie Sesji.
2.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLIII z dnia 29 marca 2022 roku.
3.   Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4.   Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.   Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z   Organizacjami Pozarządowymi z terenu Powiatu Kamiennogórskiego.
7.   Realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – realizacja za 2021 rok i cele na kolejne miesiące.
8.   Informacja jednostek podległych Powiatowi Kamiennogórskiemu w zakresie spraw społecznych:
-Informacja dotycząca funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej “Smyk” w Błażejowie,
-Sprawozdanie z działalności Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej Górze za rok 2021,
-Sprawozdanie z działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze za rok 2021,
-Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze za rok 2021,
-Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie za rok 2021.
9.   Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dokonania zmian planowanych wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2022 roku.
10.  Podjęcie Apelu Nr 1/2022 Rady Powiatu Kamiennogórskiego stanowiącego wyraz solidarności z mieszkańcami, wyrażającymi sprzeciw wobec przebiegu proponowanych wariantów trasy linii kolejowej dużych prędkości w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, na terenie Powiatu Kamiennogórskiego, tj. Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Lubawka oraz Gminy Marciszów.
11.  Sprawy różne.
12.  Zamknięcie Sesji.

Źródło:  Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego Edyta Wyrostek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj