Informacja o XLV Sesji Rady Gminy Kamienna Góra.

0
110

 29 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 na sali widowiskowej w Centrum Biblioteczno- Kulturalnym w Krzeszowie – odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Sesji.

2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja w zakresie funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o.

5. Informacja w zakresie Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu.

6. Podjęcie uchwał:

– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,

– projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/282/18 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,

– projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/245/22 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,

– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kamienna Góra, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Janiszowie,Ptaszkowie, Przedwojowie oraz Lipienicy,

– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gorzeszowie oraz Szarocinie, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra,

– projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody.

7. Sprawy różne.

Źródło: Przewodniczący Rady Gminy Piotr Pawlik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj