Informacja o XXXVI Sesji Rady Miasta Kamienna Góra

0
104

XXXVI SESJA

RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA

odbędzie się 27 stycznia 2021 r.

o godz. 11.00

w Sali Witrażowej Ratusza

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu z XXXII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta opracy między Sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2021 rok:

1)odczytanie projektu uchwały budżetowej miasta Kamienna Góra na 2021 rok;

2)odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały; 

3) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju;

4)dyskusja nad projektem budżetu;

5)głosowanie autopoprawek;

6)głosowanie uchwały budzetowej uwzględniającej przyjęte poprawki.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości połozonych na ternie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela niruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej w Kamiennej Górze w latach 2021-2023.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra, a także przyznanie tym kryteriom ustalonej liczby punktów oraz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenie spełnienia tych kryteriów.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wałbrzyskiej i Lipowej w Kamiennej Górze.

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Kamienna Góra na 2021 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie planu pracy Stałych Komisji Rady Miasta Kamienna Góra na 2021 rok.

18. Sprawoadnie z działalności Stałych Komisji Rady Miasta w 2020 roku.

19. Sprawozdanie z dzialalności Rady Miasta w 2020 roku.

20. Interpelacje i zapytania.

21. Wnioski.

22. Sprawy różne.

23. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Janusz Jarosz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj