Ogłoszenie Wójta Gminy Kamienna Góra

0
173

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA

w sprawie konsultacji społecznych

 projektu uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020.1057 ze zm.), ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

I. INFORMACJA O FORMIE I SPOSOBACH KONSULTACJI:

 1.  Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są podmioty wymienione w art. 3 tej ustawy.
 2. Konsultacje przeprowadzane są w następujących formach:
 • zgłaszanie uwag do projektu wymienionej uchwały za pośrednictwem formularzy elektronicznych, zamieszczonych na stronie internetowej gminy (od 19.08.2021 r. do 08.09.2021 r.),
 • zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie w terminie od 19.08.2021 r. do 08.09.2021 r.,
 • zgłaszania uwag podczas zebrania zwołanego w celu przeprowadzenia konsultacji, które odbędzie się dnia 8 września 2021 r. (poniedziałek) godz. 1400, sala posiedzeń Urzędu Gminy Kamienna Góra (pok. 402) przy ul. Aleja Wojska Polskiego 10 (58-400 Kamienna Góra).
 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.
 2. Celem prowadzonych konsultacji jest umożliwienie wszystkim uprawnionym podmiotom, wyrażenia opinii, oczekiwań oraz życzeń dotyczących przedmiotu konsultacji.
 3. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest: Pani Barbara Zięciak, tel. 756106283, e-mail: barbara.zieciak@gminakg.pl

II. INFORMACJA O SPOSOBIE ZGŁASZANIA UWAG W RAMACH KONSULTACJI:

 1.  Konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu wymienionej uchwały za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej gminy polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go drogą elektroniczną na adres osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji. Przekazanie formularza w ten sposób, dla swej ważności wymaga podania danych umożliwiających identyfikację podmiotu uczestniczącego w konsultacjach.
 2. Konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go pocztą lub złożeniu osobiście w siedzibie Urzędu Gminy. Przekazanie formularza w ten sposób, dla swej ważności wymaga podania danych umożliwiających identyfikację podmiotu uczestniczącego w konsultacjach.

III. ZAŁĄCZNIKI:

 1.  Projekt Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Pliki do pobrania:

 • wzór formularza konsultacji – klik
 • Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2022 – klik

Źródło: Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj