Pełnomocnik ds. edukacji i młodzieży w lubawskim ratuszu

0
60

Powołano  Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. edukacji i młodzieży.  W otwartym naborze na w/w stanowisko wybrano Iwonę Krawczyk

Do zakresu wykonywanych zadań na wyżej wymienionym stanowisku będzie należało:
a) inicjowanie działań kierowanych do młodzieży z terenu Gminy Lubawka;
b) współdziałanie przy tworzeniu i realizacji miejskich programów dotyczących młodzieży;
c) wsparcie działań realizowanych w zakresie promocji miasta Lubawka jako miejsca atrakcyjnego dla młodych ludzi;
d) współpraca z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami młodzieżowymi, organizacjami i samorządami uczniowskimi, organizacjami pozarządowymi w zakresie dotyczącym rozwoju miasta Lubawka jako miejsca przyjaznego dla młodzieży;
e) współpraca z Wydziałem Rozwoju i Oświaty Urzędu Miasta Lubawka;
f) reprezentowanie Burmistrza Miasta podczas wydarzeń organizowanych przez środowiska młodzieżowe lub skierowanych do młodych ludzi, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem;
g) przedstawianie Burmistrzowi Miasta Lubawka i Radzie Miejskiej inicjatyw zgłaszanych przez młodzież;
h) organizowanie warsztatów i spotkań z młodzieżą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj