Pomoc dla przedsiębiorców z Gminy Lubawka

0
195

Burmistrz Miasta Lubawka w projekcie uchwały wprowadziła możliwość zwolnienia od podatku od nieruchomości dla Przedsiębiorców, aby ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się firmy, których funkcjonowanie zostało ograniczone:

  • zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w stosunku, do których ustanowione zostały zakazy lub ograniczenia lub warunki prowadzenia działalności zgodnie z Uchwałą nr XII/194/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 listopada 2020 r.  http://bip.lubawka.eu/site/resolution/show/27964

Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o której mowa w uchwale dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzili swoją działalność na dzień 17 października 2020 roku, a następnie w stosunku do ich działalności ustanowione zostały zakazy lub ograniczenia lub warunki prowadzenia działalności, o których mowa w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Stosowne formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 będą dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Lubawka. Uchwała stanowi pomoc publiczną, o której mowa w Komunikacie Komisji „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (2020/C 91 I/01).

Ponadto nadal obowiązuje zapis uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej dotyczącej opłaty prolongacyjnej, której nie będzie się naliczać w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, tzn. w przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia podatku od nieruchomości, które zostaną udzielone w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zgodnie z Uchwałą nr III/140/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/137/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej: http://bip.lubawka.eu/site/resolution/show/27573

Uchwała stanowią swoisty parasol pomocy dla Przedsiębiorców z Gminy Lubawka, których sprawne funkcjonowanie leży na sercu Burmistrza Miasta Lubawka i Radnych Rady Miejskiej w Lubawce.

Źródło: UM Lubawka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj