Pomoc materialna dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

0
147

Dnia 24 listopada 2020 r. na sesji rady powiatu kamiennogórskiego radni podjęli uchwałę w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

Dzięki tej uchwale studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim corocznie, na okres nie dłuższy jak 9 miesięcy, tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego oferujemy pomoc materialną w wysokości 2 tysięcy złotych miesięcznie. Pomoc tą otrzymać może każdy student, który zadeklaruje, że w przyszłości podejmie pracę w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze, placówce podległej Powiatowi Kamiennogórskiemu.

Aby otrzymać stypendium kandydat musi spełnić kilka warunków:

– być studentem kształcącym się na kierunku lekarskim na IV, V i VI roku studiów;

– nie powtarzać roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;

– nie korzystać z urlopów określonych w regulaminie studiów;

– zawrzeć umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy
w pełnym wymiarze czasu pracy w PCZ w Kamiennej Górze.

Minimalny okres umowy z PCZ w Kamiennej Górze wynosił będzie 2 lata, (tj. odbywanie specjalizacji w trybie rezydentury lub w innej uzgodnionej z PCZ w Kamiennej Górze formie zatrudnienia) przy czym okres ten ulega wydłużeniu o łączny okres pobierania stypendium.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego, a ogłoszenie o naborze wniosków zamieszczone zostało dodatkowo w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.

Działając w imieniu Powiatowego Centrum Zdrowia  w Kamiennej Górze zapraszam wszystkich studentów do współpracy z Naszą placówką.

Wymagane dokumenty oraz wzór umowy w sprawie pomocy znajdują się poniżej

  • Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia naboru – klik
  • Załącznik nr 1- wniosek o przyznanie stypendium – klik
  • Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna – klik
  • Załącznik nr 3 – umowa w sprawie pomocy materialnej – klik

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj