środa, 30 listopada, 2022
More
  Strona głównaAktualności powiatowe"Sprzedaż drewna opałowego z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego z...

  “Sprzedaż drewna opałowego z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.”

  -

  Zapraszam Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:  “Sprzedaż drewna opałowego z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego z  wycinki drzew z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.”

  Przedmiotem sprzedaży jest drewno opałowe o gatunku Topola kanadyjska w ilości 12,35m3 znajdujące się na działce nr 121/4 w m. Ogorzelec, gmina Kamienna Góra, które ułożone jest w:

  a) 4 stosach nieregularnych oznaczonych w terenie: s1, s2, s3, s4;

  b) 2 wyrzynkach oznaczonych w terenie: 1a, 1b;

  c) 3 dłużycach oznaczonych w terenie: 1, 2, 3.

  Cena minimalna, za którą Skarb Państwa rep. przez Starostę Kamiennogórskiego chce sprzedać ww. drewno – 1.822,86 (jeden tysiąc osiemset dwadzieścia dwa złote i 86/100) – cena brutto zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

  Ofertę należy:

  a)  Złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania – (osobiście, pisemnie listem) w siedzibie Sprzedającego, Kancelaria Ogólna (lub poprzez platformę zakupową Powiatu Kamiennogórskiego), do dnia 8 września 2021 r.

  b) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Sprzedającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na: “Sprzedaż drewna opałowego z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.”

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Sprzedający wymaga złożenia oferty na całość sprzedawanego drewna.

  Oferty zawierające ceny niższe niż wywoławcze oraz na zakup tylko części drewna – będą odrzucane.

  Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

  Załączniki, o których mowa wyżej do pobrania są w BIP tut. urzędu, zakładka Nieruchomości/Ogłoszenia.

  Źródło:Starosta mgr Jarosław Gęborys

  Ostatnie artykuły

  Zostańmy w kontakcie

  1,894FaniLubię
  12SubskrybującySubskrybuj

  Ostatnie artykuły