środa, 22 listopada, 2023
More
  Strona głównaAktualności powiatoweXL Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

  XL Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

  -

  Dziś 21 grudnia 2021 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbęywa się XL Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XXXIX z dnia 30
  listopada 2021 roku.
  3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
  4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej
  prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego.
  7. Budżet powiatu kamiennogórskiego na rok 2022.
  8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian
  w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2021 rok.
  9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany uchwały
  Nr XXXIII/166/2013 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 marca 2013 roku,
  zmienionej uchwałą Nr VIII/36/2015 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 maja
  2015 roku, zmienionej uchwałą Nr XVII/65/2020 Rady Powiatu Kamiennogórskiego
  z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych
  przysługujących rodzinnym domom dziecka prowadzonym na zlecenie Powiatu
  Kamiennogórskiego.
  10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany uchwały
  Nr XXXVIII/126/2017 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku,
  zmienionej uchwałą Nr XVII/66/2020 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia
  25 lutego 2020 roku w sprawie podniesienia wysokości wynagradzania zawodowych
  rodzin zastępczych na terenie Powiatu Kamiennogórskiego.
  11. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Powiatu Kamiennogórskiego za 2021 rok.
  12. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego za 2021 rok.
  13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2021 rok.
  14. Sprawy różne.
  15. Zamknięcie Sesji.

  Źródło : Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego Edyta Wyrostek

  Ostatnie artykuły

  Ostatnie artykuły