XLIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

0
225

XLIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLIII z dnia 29 marca 2022 roku.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi z terenu Powiatu Kamiennogórskiego.
7. Realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – realizacja za 2021 rok i cele na kolejne miesiące.
8. Informacja jednostek podległych Powiatowi Kamiennogórskiemu w zakresie spraw społecznych:
 -Informacja dotycząca funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Smyk” w Błażejowie,
 -Sprawozdanie z działalności Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej Górze za rok 2021,
 -Sprawozdanie z działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze za rok 2021,
-Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze za rok 2021,
 -Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie za rok 2021.
9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dokonania zmian planowanych wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2022 roku.
10. Podjęcie Apelu Nr 1/2022 Rady Powiatu Kamiennogórskiego stanowiącego wyraz solidarności z mieszkańcami, wyrażającymi sprzeciw wobec przebiegu proponowanych wariantów trasy linii kolejowej dużych prędkości w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, na terenie Powiatu Kamiennogórskiego, tj. Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Lubawka oraz Gminy Marciszów.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie Sesji.

Źródło:  Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego Edyta Wyrostek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj