XXXI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

0
189

26 maja 2021 r. o godzinie 10:00 na sali widowiskowej w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym
w Krzeszowie ul. Kalwaria 1, 58-405 Krzeszów– odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Obrady sesji odbędą się bez udziału publiczności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 4. Raport o stanie Gminy Kamienna Góra.
 5. Debata nad Raportem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 7. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok:
  – podjęcie uchwały w tym zakresie.
 8. Udzielenie Absolutorium Wójtowi Gminy:
  – podjęcie uchwały w tym zakresie.
 9. Podjęcie uchwał.
  – projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Czarnów,
  – projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Janiszów,
  – projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Krzeszów,
  – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
  – projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra,
  – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra, położonej w budynku nr 64, zlokalizowanym w Szarocinie,
  – projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Wójta Gminy Kamienna Góra o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o. o. z siedzibą w Kamiennej Górze,
  – projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji z dnia 10.02.2021 r. bez rozpatrzenia,
  – projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji z dnia 26.02.2021 r. bez rozpatrzenia.
 10. Sprawy różne.

Źródło: Przewodniczący Rady Gminy Kamienna Góra

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj