czwartek, 7 grudnia, 2023
More
  Strona głównaAktualnościDodatek energetyczny 2022 

  Dodatek energetyczny 2022 

  -

  Wniosek o dodatek energetyczny 2022 już jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji.
  Wzór wniosku zamieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji nie jest trudny do wypełnienia. Aby wypełnić wniosek o wypłatę dodatku, trzeba będzie podać m.in.

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • serię i numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania
  • numer rachunku bankowego

  We wniosku jest też miejsce na określenie czy gospodarstwo domowe jest:

  • jednoosobowe,
  • wieloosobowe.

  W przypadku gospodarstwa wieloosobowego trzeba będzie podać dane osób wchodzących w skład gospodarstwa.

  Ponadto we wniosku trzeba będzie określić rodzaj wykorzystywanego źródła ciepła. Do wyboru mamy:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • piec kaflowy na paliwo stałe,
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • kocioł olejowy.

  Trzeba zaznaczyć rodzaj paliwa wykorzystywanego do ogrzewania, bo od tego zależna będzie kwota dofinansowania:

  • pellet drzewny,
  • drewno kawałkowe,
  • gaz LPG,
  • olej opałowy,
  • inny rodzaj biomasy.

  Wyskokośc dofinansowania:

  • 500 zł – jeśli głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 2000 zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy,
  • 3000 zł – jeśli głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe na pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy (w szczególności brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż).

  Wnioski będą przyjmowane, podobnie jak przy dodatku węglowym, do 30 listopada.Wniosek o dodatek energetyczny mogą złożyć jedynie gospodarstwa domowe, które wcześniej zgłosiły swoje główne źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Mimo że termin składania oświadczeń już dawno minął, deklaracje nadal są przyjmowane. Dokument można zanieść osobiście do urzędu gminy lub miasta albo złożyć w formie elektronicznej na stronie CEEB.gov.pl

  Wzór – > klik

  Ostatnie artykuły

  Ostatnie artykuły