Dotacje na wspieranie zadań publicznych

0
60

Zarządzenie Nr 48/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2023.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2023 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawka Nr 15/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r., postanawiam:

 1. Przyznać dotację w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, utrzymania obiektów sportowych:
  1) Ludowemu Zespołowi Sportowemu “Bóbr 1″ Opawa na realizację zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
  2) Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska – Dolnośląskie na realizację zadania publicznego Gminy Lubawka pod nazwą: ,,XXII Dolnośląski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych”, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
  3) Stowarzyszenie „Podaj Rękę Kamienna Góra” na realizację zadania publicznego pod nazwą: ,,Dążymy do mistrzostwa”, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
  4) Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Dragon” Miszkowice na realizację zadania publicznego Gminy Lubawka pod nazwą: ,,Łączy nas piłka”, w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
  5) Powiatowemu Zrzeszeniu LZS w Kamiennej Górze na realizację zadania publicznego Gminy Lubawka pod nazwą „Organizacja turniejów piłkarskich oraz wyjazdów młodzieżowych drużyn piłkarskich z gminy Lubawka na turnieje finałowe” w wysokości 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100).
  6) Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu „Chełmsko Śląskie” na realizację zadania publicznego Gminy Lubawka pod nazwą: ,,Udział zawodników MKS Chełmsko Śląskie w całorocznym szkoleniu piłkarskim oraz turniejach wyjazdowych w 2023 roku”, w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
  7) Okręgowi PZW w Jeleniej Górze, Koło Lubawka na realizację zadania publicznego Gminy Lubawka pod nazwą: ,,Organizacja otwartych zawodów w dyscyplinach wędkarskich oraz organizacja sportu wędkarskiego poprzez szkolenia i warsztaty z zakresu technik i metod wędkarskich dla młodzieży Gminy Lubawka”, w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).
  8) Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Orzeł” Lubawka na realizację zadania publicznego Gminy Lubawka pod nazwą: ,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych poprzez szkolenie, zapewnienie bazy sportowej, sprzętu sportowego, organizację zawodów, turniejów piłki nożnej w Lubawce”, w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
  9) Klubowi Sportów Walki Fight Club Lubawka na realizację zadania publicznego Gminy Lubawka pod nazwą: ,,Postaw na karate”, w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
  10) Ludowemu Klubowi Sportowemu „Uran” Okrzeszyn na realizację zadania publicznego Gminy Lubawka pod nazwą: ,,Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie sołectwa Okrzeszyn oraz utrzymanie drużyny i bazy sportowej” w wysokości 5 700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 00/100). 11) Klubowi Sportowemu „Włókniarz” Chełmsko Śląskie na realizację zadania publicznego Gminy Lubawka pod nazwą: ,,Upowszechnianie kultury i sportu na terenie Chełmska Śląskiego w zakresie piłki nożnej”, w wysokości 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

Źródło: Urząd Miasta Lubawka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj