II Sesja Rady Miejskiej w Lubawce

0
28

II Sesja Rady Miejskiej w Lubawce – 27 styczeń 2022 r. – początek godz.13:00

Sesja on line dostępna tutaj – klik

Porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad; wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. lnterpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
 5. Funkcjonowanie Komisji Mieszkaniowej w Gminie Lubawka. Sprawozdanie za 2021 rok.
 6. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:
  1. Plany remontowe na 2022 rok;
  1. Przedstawienie wysokości czynszów dla lokali komunalnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Dyskusja nad projektem uchwały oraz przyjęcie uchwały w sprawie:
  1. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 —2026;
  1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
  1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej;
  1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej;
  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/Z9 1 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce;
  1. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubawka jest organem prowadzącym na 2022 rok;
 • w sprawie przyjęcia “Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Lubawka na lata 2021-2024”;
  • w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych;
  • w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań z zakresu zieleni gminnej.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zamknięcie obrad II Sesji Rady Miejskiej w Lubawce.

Źródło: Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce Michał Ołdak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj