Informacja na temat utrzymania dróg na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra

0
18

Wykaz dróg utrzymywanych przez powiat kamiennogórski w Kamiennej Górze

Lp. Nr Drogi Nazwa ulicy

1. 3487 D ul. Katowicka

2. 3488 D ul. S. Okrzei

3. ul. Spacerowa

4. Al. Wojska Polskiego

5. ul. Broniewskiego

(odcinek łączący ul. Spacerową z Al. Wojska Polskiego)

6. 3489 D ul. L. Waryńskiego

7. 3490 D ul. T. Kościuszki

8. 3476 D ul. S. Staszica

9. 3476 D ul. Wiejska

10. 3468 D ul. Krzeszowska

Sprawy związane z letnim oraz zimowym utrzymaniem dróg utrzymywanych przez powiat kamiennogórski można zgłaszać w starostwie (ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra) poniedziałek 7.30 -17.00, wtorek, piątek 7.30-14.00 pod nr tel. 75 645 01 02 lub 75 645 01 20.

Przy silnym natężeniu opadów – całodobowo w referacie drogownictwa (ul. Towarowa 43, 58-400 Kamienna Góra) pod nr tel. 790 380 715.

Wykaz dróg utrzymywanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu, rejon Wałbrzych

Lp. Nr Drogi Nazwa ulicy

1. 5a ul. Jeleniogórska

2. 5 ul. Bohaterów Getta

3. 5 ul. Wałbrzyska (od skrzyżowania z ul. Legnicką i Katowicką do ul. Boh. Getta)

4. 5 ul. Legnicka

Sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg krajowych utrzymywanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, rejon w Wałbrzychu (ul. Wrocławska 142, 58-306 Wałbrzych) można zgłaszać pod numerami telefonu: 74 841 03 65.

W czasie wystąpienia warunków zimowych – dyżur całodobowy pełnić będzie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu pod numerem telefonu 71 340 66 99. Ponadto informacje o przejezdności dróg krajowych dostępne są na stronie internetowej GDDKiA.

Wykaz dróg utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu

Lp. Nr Drogi Nazwa ulicy

1. 367 ul. Wałbrzyska (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Katowicką i Legnicką)

Sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu można zgłaszać pod numerami telefonu: 71 39 17 196 oraz 609 990 969.

Sprawy związane z utrzymaniem dróg gminnych, których Zarządcą jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra można zgłaszać pod numerem telefonu: 511 177 218.

Jednocześnie przypominamy właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym, jednostkom organizacyjnym, osobom posiadającym w zarządzie lub użytkowaniu, a także innym osobom władającym nieruchomością o spoczywającym na nich obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń (m.in. piasku, śmieci, liści, chwastów) błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Wymóg ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549. ).

Przypominamy także, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, poprzez usuwanie śniegu i sopli z dachów budynków – zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).

Niewywiązywanie się z przez właścicieli i zarządców z powyższych ustawowych obowiązków prowadzić może do wypadków oraz grozi konsekwencjami karno-administracyjnymi. Prace te możecie Państwo zlecić jednostkom wyspecjalizowanym w bieżącym świadczeniu usług w tym zakresie.

Źródło: UM kamienna Góra

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj