czwartek, 7 grudnia, 2023
More
  Strona głównaAktualności powiatoweInformacja o LII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra

  Informacja o LII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra

  -

  LII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 30 marca 2022 r.o godz. 13:00 w Sali Witrażowej Ratusza

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
  4. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
  5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
  6. Informacja Dyrektora Centrum Kultury na temat funkcjonowania i bieżącej działalności jednostki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kamienna Góra w roku 2022”.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lipowej w Kamiennej Górze.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Starego Miasta w rejonie ul. S. Żeromskiego i Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze.
  14. Interpelacje i zapytania.
  15. Wnioski.
  16. Sprawy różne.
  17. Zamknięcie sesji.

  Źródło: Przewodnicząca Rady Violetta Majak

  Ostatnie artykuły

  Ostatnie artykuły