Informacja o LIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra

0
74

LIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra odbędzie się 29 marca 2023 r. (środa) o godzinie 10:00 na sali widowiskowej w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Krzeszowie

Porządek obrad obejmuje:
    1. Otwarcie Sesji.
    2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
    3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
    4. Informacja na temat działalności CBK Gminy Kamienna Góra – podsumowanie roku 2022 i plany na rok 2023.
    5. Podjęcie uchwał:
       – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
       – projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna Góra na lata 2023-2026,
       – projekt uchwały w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamienna Góra w 2023 roku”,
       – projekt uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
       – projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Przedwojów.
    6. Sprawy różne.
       
Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji na stronie internetowej Gminy Kamienna Góra https://www.gminakamiennagora.pl

Źródło: Przewodniczący Rady Gminy Piotr Pawlik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj