czwartek, 7 grudnia, 2023
More
  Strona głównaAktualności powiatoweInformacja o LIX Sesji Rady Miasta Kamienna Góra

  Informacja o LIX Sesji Rady Miasta Kamienna Góra

  -

  31 sierpnia 2022 roku o godz. 13:00 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się LIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
  4. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
  5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania zwolnień i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miejskiej Kamienna Góra na rok szkolny 2022/2023.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy J. Słowackiego i Nowej w Kamiennej Górze.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu korzystania z toalet publicznych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra” oraz „Regulaminu korzystania ze słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra”.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do przeprowadzenia handlu
  w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia „Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników”.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres 10 lat.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres 20 lat.
  15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
  17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2022-2026.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
  19. Interpelacje i zapytania.
  20. Wnioski.
  21. Sprawy różne.
  22. Zamknięcie sesji.

  Źródło: Przewodnicząca Rady Violetta Majak

  Ostatnie artykuły

  Ostatnie artykuły