środa, 14 lutego, 2024
More
  Strona głównaAktualności powiatoweInformacja o LVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra

  Informacja o LVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra

  -

  26 października 2022 r. (środa) o godzinie 10:00 na sali widowiskowej w Centrum Biblioteczno- Kulturalnym w Pisarzowicach nr 72– odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

  Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
  4. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

  – projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
  – projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

  5. Podjęcie uchwał:

  – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
  – projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kamienna Góra instrumentem płatniczym,
  – projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok,
  – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XLVI/288/18 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
  – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/291/22 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody,
  – projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamienna Góra na lata 2022-2026 z perspektywę do roku 2030”,
  – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ptaszkowie, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra,
  – projekt uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra,
  – projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamienna Góra oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

  6. Sprawy różne.

  Źródło: Przewodniczący Rady Gminy Piotr Pawlik

  Ostatnie artykuły

  Ostatnie artykuły