niedziela, 19 listopada, 2023
More
  Strona głównaAktualności powiatoweInformacja o LX Sesji Rady Miasta Kamienna Góra

  Informacja o LX Sesji Rady Miasta Kamienna Góra

  -

  8 września 2022 roku o godz. 13 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się LX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z LIII, LIV i LV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
  4. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
  5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
  6. Informacja na temat funkcjonowania i bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązywanie umowy o oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej w Kamiennej Górze.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lubawskiej i Jaśminowej w Kamiennej Górze.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty reklamowej.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Kamiennej Górze.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów oraz określania rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
  15. Interpelacje i zapytania.
  16. Wnioski.
  17. Sprawy różne.
  18. Zamknięcie sesji.

  Źródło: Przewodnicząca Rady Violetta Majak

  Ostatnie artykuły

  Ostatnie artykuły