Informacja o XII Sesji Rady Miejskiej w Lubawce

0
84

Posiedzenie XII Sesji Rady Miejskiej w Lubawce odbędzie się w dniu 28 września 2023 roku o godz. 13:00 w trybie stacjonarnym na sali posiedzeń Urzędu Miasta Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad; wprowadzenie ewentualnych zmian.
3.Przebudowa budynku ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola- li etap oraz plany powstania żłobka.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawozdanie Burmistrza Miasta Lubawka o pracy między sesjami.
6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7.Dyskusja nad projektem uchwały oraz przyjęcie uchwały w sprawie:

7.1. określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.

7.2. ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubawka.
7.3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej.

7.4. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023.
7.5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka
8.Wolne wnioski i informacje.
9.Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Lubawce.

Źródło: Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce Michał Ołdak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj