Informacja o XLIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra

0
24

25 maja 2022 r. (środa) o godzinie 10:00 na sali widowiskowej w Centrum Biblioteczno- Kulturalnym w Krzeszowie ul. Kalwaria 1, 58-405 Krzeszów– odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie Sesji.

2.Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

3.Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

4.Raport o stanie Gminy Kamienna Góra.

5.Debata nad Raportem.

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

7.Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

8.Udzielenie Absolutorium Wójtowi Gminy.

9. Podjęcie uchwał:

– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,

– projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra,

– projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamienna Góra na rok szkolny 2022/2023,

– projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu grantowego “Dostępna szkoła”,

– projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

– projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszeń prawa, dotyczącego uchwały XXXIV/200/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30.10.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kamienna Góra dla miejscowości Rędziny.

10. Sprawy różne.

Źródło: Przewodniczący Rady Gminy Piotr Pawlik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj