wtorek, 30 maja, 2023
More
  Strona głównaAktualności powiatoweInformacja o XLIX Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego

  Informacja o XLIX Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego

  -

  XLIX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 25 października 2022 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLVIII z dnia 27 września 2022 roku.
  3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
  4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kamiennogórskim za rok szkolny  2021/2022.
  7. Promocja Powiatu Kamiennogórskiego – podsumowanie.
  8. Jednostki Powiatu Kamiennogórskiego:
  – Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze w sprawie aktywizacji osób  bezrobotnych.
  –  Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
  – Informacja na temat aktualnej sytuacji w funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
  9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego o ustaleniu kierunku działania Zarządu Powiatu w sprawie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kamiennej Górze,
  ul. Bohaterów Getta 10.
  10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2022 rok.
  11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu kamiennogórskiego.                          
  12. Sprawy różne.
  13. Zamknięcie Sesji.

  Źródło: Przewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego Andrzej Mankiewicz

  Ostatnie artykuły

  Ostatnie artykuły