sobota, 25 listopada, 2023
More
  Strona głównaAktualności powiatoweInformacja o XLVI Sesji Rady Miasta Kamienna Góra

  Informacja o XLVI Sesji Rady Miasta Kamienna Góra

  -

  XLVI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 27 października 2021 r. (środa) o godz. 13.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji rady miasta Kamienna Góra.
  4. Informacja burmistrza miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
  5. Informacja przewodniczącej rady miasta Kamienna Góra o pracy rady między sesjami.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia spółki za 100% udziałem gminy pod nazwą Spółka Mieszkaniowa – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kamiennej Górze.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2021 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Kamienna Góra na dofinansowanie przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 491/1, obr.6).
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 491/2, obr.6).
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 491/3, obr.6).
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 222/1, 222/2, 222/3,222/4, 222/5 obr.5).
  14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2021 rok.
  17. Podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych oraz ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych, stanowiących mienie gminy miejskiej Kamienna Góra.
  18. Interpelacje i zapytania.
  19. Wnioski.
  20. Sprawy różne.
  21. Zamknięcie sesji.

  Źródło: Przewodnicząca Rady Violetta Majak

  Ostatnie artykuły

  Ostatnie artykuły