Informacja prasowa KPPSP w Kamiennej Górze

0
179

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze przypomina właścicielom, zarządcom, użytkownikom obiektów o obowiązku zachowania drożności ciągów komunikacyjnych w użytkowanych obiektach mieszkalnych oraz o nie gromadzeniu materiałów palnych na poddaszach, strychach, piwnicach. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.,
zm. Dz. U. z dnia 14 stycznia 2019 r.; poz. 67) tj.:
W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania
ratowniczego lub ewakuacji, w tym:

  • składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych;
  • składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach
    komunikacji ogólnej w piwnicach;
    Nadmieniam, iż w ostatnim czasie Komenda Powiatowa PSP w Kamiennej Górze odnotowała pożary, gdzie stwierdzono nieprzestrzeganie powyższych przepisów, co w znaczny sposób utrudniało ewakuację osób z obiektu oraz prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Kamiennej Górze
st. bryg. Sławomir Graczyk

Materiał filmowy: Ryszard Bizoń

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj