Informacja XLV Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego

0
38

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022.528 t.j.) XLV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 (III piętro).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLIV z dnia 26 kwietnia 2022 roku.
 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie Raportu o stanie powiatu.
 7. Debata nad Raportem o stanie powiatu.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego wotum zaufania.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/135/2022 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie Sesji.

Źródło: Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego Edyta Wyrostek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj