Informacje o przebiegu prac na terenie budowy drogi S3 (zad. III)

0
280

Informacja na dzień 22 marzec 2021 r.

Na Budowie zakończył się okres zimowy.

Prowadzono prace w Branży Drogowej

– Usunięcie humusu na Drogach Sekcji I – TG km 41+260 – 41+360, Sekcji III – TG km 51+230 – 51+250.

Stabilizacje podłoża na Sekcji II – TG km 45+575 – 45+755.

Został wykonany Nasyp – Sekcja II D6 W1 km 0+520 – 0+800; 0+940 – 1+140, MOP_WSCH W5 PP14-PP22, MOP_WSCH W14 PP24-PP27, MOP_WSCH W10 PP6-PP9, TG W20 km 49+730 – 49+970.

Wykonano wykop rowu – Sekcja II TG 47+300 – 47+400, D10 km 0+500. Sekcja III MOP_WSCH km 50+340.

Prowadzone jest bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu, porządki po wycince i karczowaniu oraz wywóz na miejsca składowe.

Na Obiekcie WS-31 prowadzono prace zbrojarskie na filarach w osi C, prace zbrojarskie na filarach w osi D, prace zbrojarskie na fundamencie w osi E oraz wykonano warstwę z betonu niekonstrukcyjnego w osi E – jezdnia lewa.

Na obiekcie WS-36 prowadzono prace zbrojarskie na korpusie w osi A, prace zbrojarskie na skrzydłach w osi A, betonowanie ławy fundamentowej w osi B, wykonano pale Franki w osi Di w osi E.

Na obiekcie PZ-29 wykonano zbrojenie przewodu przepustu, betonowanie ramy przepustu – 1 segment.

Na obiekcie PZ-32 zakończono wykonywanie fundamentów przepustu.

Wykonano montaż prefabrykatów skrzynkowych na obiekcie MM-04.1, a na PZ-41 wykonano wykop pod przewód przepustu.

Na obiekcie PG-11.1 wykonano wykopu pod fundament A.

Na Tunelu TS-26 na portalu południowym wydrążona nawa wschodnia wynosi 156 m, zachodnia-151,4 m. Prowadzono zabezpieczenie ściany portalowej na portalu północnym, drążenie na portalu północnym nawy wschodniej, która wynosi 19,6 m. Wykonano Wykop na portalach w ilości 1218 m3.

Prowadzone było torkretownie na skarpach bocznych portalu północnego – 620 m2.

Wykonano wykop w ilości 16484 m3 na Tunelu TS-32.

Prowadzona jest Budowa W9 – przyłącze do MOP-ów, gdzie wykonano wykop, podsypkę i obsypkę piaskową, montaż wodociągu DN 160; montaż studni oraz zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem.

Na Kolizji nr 1/KS1 – przebudowa kanalizacji

– Sekcja nr 1 wykonano roboty przygotowawcze.

Trwają prace przy Przebudowie Rowu – R.02.01.01, Cieku Strzegomka. Wykonano spięcie istniejącego drenażu R_41+600, R_46+300.

Źródło: GDDKiA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj