IV Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa – zrealizowane

0
140

W 2020 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce po raz IV realizował i koordynował kampanię społeczną pn. Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa. Kampania obejmowała cykl działań informacyjno – edukacyjnych, skierowanych do społeczności gminy Lubawka, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych. Tematem przewodnim tegorocznego Forum jest:

ŚWIADEK PRZEMOCY

Hasło brzmi: KRZYWDA INNYCH KARMI SIĘ MILCZENIEM ŚWIADKÓW

Głównym celem kampanii było uświadomienie potrzeby reagowania społecznego na zjawisko przemocy, a także promowanie idei równości, tolerancji, szacunku i integracji. Cele szczegółowe to budowanie wśród uczniów postaw tolerancji i szacunku wobec wszelkiej odmienności, przeciwdziałanie zjawiskom dyskryminacji i przemocy, minimalizowanie poziomu agresji wśród uczniów, stymulowanie aktywności społecznej uczniów, propagowanie działań altruistycznych, podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców gminy Lubawka na temat zjawiska przemocy oraz promocja Gminy Lubawka – rozpropagowanie realizowanego działania poprzez strony internetowe.W ramach kampanii przeprowadzono 4 konkursy. Był to konkurs na hasło promujące Forum, plakat i zakładkę do książki. Przeprowadzono także konkurs na filmik dotyczący przeciwdziałania przemocy, który nagrywały całe klasy.

W dniu 10 marca 2020 r.w Domu Kultury w Lubawce przeprowadzone zostały warsztaty, podczas których uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy pracowali metodą METAPLANU w obszarze tematu głównego kampanii.Ze względu na stan epidemii, związany z COVID-19 w bieżącym roku zmieniła się nieco formuła kampanii. Zaplanowane sondaże odbyły się w ograniczonym zakresie, natomiast konferencja podsumowująca nie odbędzie się. Sondaże przeprowadzono wśród uczniów szkół oraz wśród mieszkańców gminy Lubawka. Podsumowaniem Forum będzie reportaż filmowy z przebiegu wszystkich działań przeprowadzonych w ramach kampanii. Film będzie dostępny w mediach społecznościowych i zostanie wyświetlony uczniom szkół z terenu gminy Lubawka podczas lekcji wychowawczych, po ich powrocie do szkół.

Źródło: UM Lubawka / MGOPS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj