Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze – Informacja

0
252

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO Z DOPŁATĄ DO CZYNSZU.

W związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, została wprowadzona nowa forma pomocy dla najemców i podnajemców lokali mieszkalnych, polegająca na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”. Dopłata ta stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz stanowi 75 % miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę, a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”. Wniosek taki składa się nie później niż do dnia 31 marca 2021 r. 1) Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu należy spełniać łącznie poniższe warunki :najemca lub podnajemca spełnia warunki przyznania dodatku mieszkaniowego,średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej 25 % niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.,ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. Do wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu należy dołączyć :dokumenty, wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu,oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu następujących warunków tj. ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu,dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ( np. umowa najmu lokalu mieszkalnego ).

Wnioskom złożonym po tym terminie nie będzie przysługiwało prawo „dopłaty do czynszu”.

Źródło: MOPS Kamienna Góra

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj