Obowiązkowe maseczki w zakładach

0
159

Od soboty 28.11.2020 r. za sprawą rozporządzenia rządu wprowadzono obowiązek zasłaniania ust i nosa w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu jest więcej niż jedna osoba. Nowe przepisy nakazują stosowanie maseczek, tam gdzie dotąd pracownicy mogli być bez nich.  Wyjątków jest niewiele, zakres stosowania maseczek został rozszerzony i obejmie większość pracowników. 

Rozporządzenieklik

Obowiązkowe maseczki w pracy

Zasłanianie ust i nosa jest obowiązkowe do 27 grudnia 2020 r.:

 1. w środkach publicznego transportu zbiorowego: autobusie, tramwaju, pociągu, samolocie,
 2. w samochodzie, jeśli podróżuje z nami osoba, która nie jest domownikiem,
 3. na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
 4. na terenie nieruchomości wspólnych,
 5. w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
 6.   w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
 7. w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej

Obowiązek stosowania maseczki nie będzie obowiązywał tylko w przypadku: 

 1. konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;
 2. umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się;
 3. spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją
  miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.ublicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Przepisy dotyczące nakazu noszenia maseczek znajdują się w § 25 rozporządzenia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Źródło:gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj