środa, 14 lutego, 2024
More

  Pamiętali o rocznicy

  -

  Klasy mundurowe jak co roku pamiętają o rocznicy śmierci patrona klas mundurowych ZSZiO Kamienna Góra majorze Józefie Sierocińskim Pełniąc wartę honorową i zapalając pamiątkowy znicz kultywują pamięć o bohaterze naszej ojczyzny.

  Józef Sierociński był członkiem Związku Sokołów Polskich w Ameryce, szefem Wydziału Rekrutacji ochotników z USA do Błękitnej Armii we Francji, adiutantem gen. Józefa Hallera oraz członkiem Misji Wojskowej na Syberii. Wsławił się w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. Był nie tylko utalentowanym wojskowym, lecz także społecznikiem i urzędnikiem, który w dwudziestoleciu międzywojennym reprezentował na arenie międzynarodowej organizacje zrzeszające weteranów walk o wolność Polski.

  Jest autorem bogato ilustrowanej publikacji Armia polska we Francji. Dzieje wojsk gen. Hallera na obczyźnie, która po dziś dzień pozostaje jednym z ważniejszych źródeł historycznych na temat losów Błękitnej Armii. W 1939 r. ponownie stanął do walki w obronie ojczyzny przed agresją dwóch wrogów.

  Po wojnie wraz z żoną Eugenią osiadł w Kamiennej Górze, gdzie zmarł 2 stycznia 1955 r. W 2008 r. z inicjatywy Zarządu Okręgu nr 2 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce ufundowany został nowy, błękitny nagrobek, który uroczyście poświęcono 11 listopada tego samego roku.

  Foto: ZSZiO w Kamiennej Górze

  Ostatnie artykuły

  Ostatnie artykuły