“Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”

0
258

Ruszył nabór wniosków w dolnośląskim programie wymiany starych pieców w budynkach wielorodzinnych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW Wrocław) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”.

Program skierowany jest do:

– osób fizycznych – właścicieli / współwłaścicieli lokali mieszkalnych,

– wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. Wyższe wsparcie przewidziane jest dla przedsięwzięć realizowanych na terenie gmin graniczących z Republiką Czeską zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, wymienionych w programie.

Budżet programu :

– dotacja w wysokości 20 000 000 zł,

– pożyczka w wysokości 4 700 000 zł przeznaczona na uzupełnienie wkładu własnego dla wniosków składanych przez wspólnoty mieszkaniowe

Wnioski będą przyjmowane od dnia 11 października 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania budżetu Programu.

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl. Wniosek należy wypełnić i przesłać przez GWD, a następnie złożyć w formie:

  1. elektronicznej – na wyznaczoną skrzynkę podawczą WFOŚiGW Wrocław znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), po uprzednim opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy,
  2. papierowej – przez dostarczenie wraz z załącznikami do WFOŚiGW Wrocław, po uprzednim pobraniu PDF wniosku przesłanego przez GWD, wydrukowaniu i opatrzeniu go podpisem własnoręcznym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy. Dostarczenie może nastąpić:
  • osobiście albo za pośrednictwem kuriera do WFOŚiGW Wrocław,
  • za pośrednictwem placówki pocztowej.

Beneficjentami programu są:

  • osoby fizyczne będąca właścicielem/współwłaścicielem lokalu mieszkalnego, z wyodrębnioną księgą wieczystą, wydzielonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym mieszczącym od 3 do 20 lokali mieszkalnych
  • wspólnota mieszkaniowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym obejmującym od 3 do 20 lokali mieszkalnych.

Finansowanie :

Część 1) Dla osób fizycznych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

1. dla gmin przygranicznych

do 55% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu pompy ciepła typu powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej albo kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej: cwu), lecz nie więcej niż wskazano w Załączniku nr 1 do Programu;

do 40% faktycznie poniesionych kosztów na pozostałe pozycje Załącznika nr 1 do Programu, lecz nie więcej niż wskazano w tym załączniku.

2. dla pozostałych gmin

do 45% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu pompy ciepła typu powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej albo kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej: cwu), lecz nie więcej niż wskazano w Załączniku nr 1 do Programu;

do 30% faktycznie poniesionych kosztów na pozostałe pozycje Załącznika nr 1 do Programu, lecz nie więcej niż wskazano w tym załączniku.

Część 2) Dla osób fizycznych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

1. dla gmin przygranicznych

Do 70% faktycznie poniesionych kosztów na wszystkie pozycje Załącznika nr 2 do Programu, lecz nie więcej niż wskazano w tym załączniku;

2. dla pozostałych gmin

Do 60% faktycznie poniesionych kosztów na wszystkie pozycje Załącznika nr 2 do Programu, lecz nie więcej niż wskazano w tym załączniku;

Część 3) Dla Wspólnot mieszkaniowych

1. dla gmin przygranicznych

Do 70% faktycznie poniesionych kosztów na przedsięwzięcie o którym mowa w pozycji 1, 2 i 3 w tabeli w pkt 9.2.2 Części 3) Programu, lecz nie więcej niż wskazano w tej tabeli.

2. dla pozostałych gmin

Do 60% faktycznie poniesionych kosztów na przedsięwzięcie o którym mowa w pozycji 1, 2 i 3 w tabeli w pkt 9.2.2 Części 3) Programu, lecz nie więcej niż wskazano w tej tabeli.

UWAGA: Wspólnoty mogą ubiegać się o pożyczkę jako uzupełnienie wkładu własnego na zasadach określonych przez WFOŚiGW we Wrocławiu – wszelkie informacji znajdują się w zakładce – dokumenty dla wspólnot – pożyczka

Gminy przygraniczne:

Gmina miejsko-wiejska Bogatynia, Gmina wiejska Zgorzelec, Gmina miejska Zgorzelec, Gmina miejska Zawidów, Gmina wiejska Sulików, Gmina wiejska Platerówka, Gmina miejsko-wiejska Leśna, Gmina miejska Świeradów-Zdrój, Gmina miejsko-wiejska Mirsk, Gmina miejska Szklarska Poręba, Gmina miejska Piechowice, Gmina miejska Jelenia Góra, Gmina wiejska Podgórzyn, Gmina miejska Karpacz, Gmina miejska Kowary, Gmina miejsko-wiejska Lubawka, Gmina miejsko-wiejska Mieroszów, Gmina miejsko-wiejska Głuszyca, Gmina wiejska Nowa Ruda, Gmina miejska Nowa Ruda, Gmina miejsko-wiejska Radków, Gmina miejska Kudowa Zdrój, Gmina wiejska Lewin Kłodzki, Gmina miejska Duszniki-Zdrój, Gmina miejsko-wiejska Szczytna, Gmina miejsko-wiejska Bystrzyca Kłodzka, Gmina miejsko-wiejska Międzylesie, Gmina miejsko-wiejska Stronie Śląskie, Gmina miejsko-wiejska Lądek Zdrój, Gmina miejsko-wiejska Złoty Stok

Więcej informacji oraz wnioski dostępne tutaj – klik

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj