Przedstawiciele LKS “Uran” Okrzeszyn na spotkaniu u Burmistrz Gminy Lubawka

0
354

Dzisiejszego dnia odbyło się spotkanie przedstawicieli Ludowego Klubu Sportowego “Uran” Okrzeszyn z Burmistrzem Miasta Lubawka, którego głównym tematem było dofinansowanie Klubu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W związku z tym, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku, oferta Klubu została odrzucona z przyczyn formalnych tj. braku uzupełnienia stosownych oświadczeń zawartych w ofercie, braku podpisu jednej z osób, które zgodnie z postanowieniami statutu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów oraz z powodu niepoprawnie sporządzonego kosztorysu realizacji zadania, rozważono inne możliwości dofinansowania klubu. Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, były to błędy, które niestety nie mogły być skorygowane i wykluczyły ofertę z możliwości uzyskania dotacji.Burmistrz Miasta Lubawka, poinformowała Klub, że nie wszystkie środki, które były przeznaczone na dofinansowanie stowarzyszeń z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zostały rozdysponowane, wobec czego będzie jeszcze możliwość uzyskania dotacji. Jednakże wniosek musi być złożony poprawnie, aby mógł być oceniony pozytywnie. To w jakiej formie dotacje będą udzielane, powinno wyjaśnić się w najbliższym czasie.Informujemy, że ze strony Urzędu Miasta Lubawka, istnieje możliwość wsparcia merytorycznego z zakresu działalności pożytku publicznego oraz przypominamy o możliwości pozyskania dofinansowania z innych źródeł takich jak Urząd Marszałkowski czy Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze.Działalność klubu, jej reaktywacja oraz społeczna praca zawodników spotkała się z dużą aprobatą Pani Burmistrz, dlatego odnosząc się do informacji zamieszczonej na jednym z portali społecznościowych, informujemy, że oferta, złożona przez klub została odrzucona z przyczyn formalnych przez Komisje Opiniującą i nie było możliwości jej poprawy. Odrzucenie oferty nie miało nic wspólnego z faworyzowaniem innych klubów.Bardzo dziękujemy za spotkanie Prezesowi Kubu Panu Sylwestrowi Skalikowi oraz trenerowi Arkadiuszowi Jasek.

Źródło: UM Lubawka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj