Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o #DodatekWęglowy.

0
101

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dodatku węglowym, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Rząd chce chronić gospodarstwa domowe przed narastającym wzrostem cen węgla, dlatego wprowadzony zostanie jednorazowy dodatek węglowy, który wyniesie 3 tys. zł. Wsparcie finansowe wspomoże budżety domowe, dla których głównym źródłem ciepła jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Na wypłatę dodatku węglowego rząd przeznaczy ok. 11,5 mld zł.

W 2022 r. na rynku unijnym i krajowym obserwuje się znaczący wzrost cen nośników energii, w tym węgla. Wynika to głównie z ataku Rosji na Ukrainę. Jest to także rezultat zwiększonego zapotrzebowania na węgiel, począwszy od 2021 r., m.in. ze względu na ograniczoną dostępność i wysokie ceny gazu ziemnego, na skutek działań rosyjskiego Gazpromu.

Najważniejsze rozwiązania dla gospodarstw domowych

 • Wprowadzony zostanie jednorazowy dodatek węglowy, który wyniesie 3 tys. zł.
 • Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
 • Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
 • Dodatek węglowy będzie powiązany z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.
  • Wniosek o dodatek węglowy składany będzie do gminy. Będzie to można zrobić do 30 listopada 2022 r.
  • Gmina będzie mieć maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku.
  • Dodatek przyznawany będzie za pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej.
  • Informacje przedstawione we wniosku trzeba będzie składać pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  • Narzędziem weryfikacji spełnienia warunków uzyskania dodatku węglowego, będzie uzyskanie przez dostępu do danych zawartych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
 • Dodatek węglowy będzie wyłączony spod egzekucji i zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie trzeba go będzie także uwzględniać przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.

Najważniejsze rozwiązania dla przedsiębiorstw ciepłowniczych

 • Przedsiębiorstwa ciepłownicze dostarczają ciepło systemowe do ok. 6,4 mln gospodarstw domowych. Pełnią niezwykle ważną rolę w zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego obywateli, jak również energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji, która stanowi ok. 17% całej energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce. 
 • Część przedsiębiorstw ma problem z uzyskaniem kredytów pozwalających na terminowe regulowanie zobowiązań związanych z zapewnianiem ciągłości dostaw ciepła. Dlatego rząd wprowadzi rozwiązania umożliwiające utworzenie linii kredytowej przez BGK, przeznaczonej na zagwarantowanie ciągłości dostaw ciepła do odbiorców na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej. Są to przede wszystkim koszty związane z zakupem paliwa, w tym w ramach kontraktów importowych.

Źródło: gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj