czwartek, 7 grudnia, 2023
More
  Strona głównaAktualności gminneW drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Lubawka otrzymała dofinansowanie z Polskiego Ładu

  W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Lubawka otrzymała dofinansowanie z Polskiego Ładu

  -

  Gmina Lubawka, w drugiej edycji pilotażowego programu, złożyła trzy wnioski na dofinansowanie następujących przedsięwzięć:

  1. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka – Chełmsko Śląskie, Miszkowice, Jarkowice; wartość inwestycji 8.500.000,00 zł
  2. Przebudowa i modernizacja ul. Świerkowej i Brzozowej w Lubawce; wartość inwestycji 5.000.000,00 zł
  3. Poprawa infrastruktury turystyczno-sportowej w Gminie Lubawka: wartość inwestycji 20.000.000,00 zł

  W bieżącym rozdaniu, Gmina Lubawka otrzymała środki w wysokości 8.075.000,00 zł na realizację zadania: Rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka – Chełmsko Śląskie, Miszkowice, Jarkowice-? etap II. Realizacja projektu ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Lubawka poprzez zapewnienie właściwej gospodarki ściekowej na obszarach gminy nieobjętych dotąd inwestycjami infrastrukturalnymi.

  Działania planowane w ramach inwestycji to:

  • budowa ujęcia wody,
  • budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice i Miszkowice w Gminie Lubawka,
  • rozbudowa sieci sanitarnej i wodociągowej wraz z pompownią w Chełmsku Śląskim przyul. Podhalańskiej i Sądeckiej.

  Ponadto inwestycja obejmuje takie prace jak:

  • roboty ziemne,
  • budowę rurociągów z uzbrojeniem,
  • montaż sieci wodno-kanalizacyjnej,
  • budowę pompowni,
  • budowę sieci wodociągowej, częściowo układanej w wykopach, a częściowo pod ciekami i urządzeniami wodnymi przewiertem sterowanym.

  Wkład własny Gminy Lubawka: 425.000,00 zł
  Planowany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2024 r.

  Ostatnie artykuły

  Ostatnie artykuły