czwartek, 7 grudnia, 2023
More
  Strona głównaAktualności"W moim domu nic się nie marnuje"

  “W moim domu nic się nie marnuje”

  -

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach kampanii „Nasz Klimat” zaprasza członków Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”. Podstawowym zadaniem uczestników jest opisanie ekopraktyki, przyczyniającej się do ochrony klimatu, którą warto wdrożyć we własnym domu. Konkurs rozpoczyna się 20 czerwca, a prace konkursowe można zgłaszać do 22 lipca. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 10 sierpnia.

  Cele konkursu

  Głównym celem konkursu jest popularyzacja właściwych zachowań ekologicznych stosowanych w gospodarstwie domowym, a także zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych działań na rzecz ochrony klimatu, które można w prosty sposób wprowadzać we własnych domach.  Ponadto konkurs ma również na celu:

  • zwrócenie uwagi członków gospodarstw na kwestie zmian klimatu i zachęcenie ich do poszerzania wiedzy w tym zakresie.
  • umożliwienie w prosty, przyjemny i kreatywny sposób zaangażowania się w tworzenie treści edukacyjnych nt. konieczności codziennego dbania o klimat, co w przyszłości może przyczynić się do większego, społecznego zaangażowania w inicjatywy proekologiczne. 

  Zasady konkursu i wymagania dla pracy konkursowej

  1. Konkurs polega na przygotowaniu pracy konkursowej w formie opisu ekopraktyki (działania, które wywierają pozytywny wpływ na klimat), którą warto wdrożyć w domu w celu m.in. oszczędzania wody, energii elektrycznej, niemarnowania żywności itp. 
  2. Ekopraktyka powinna być użyteczna oraz łatwa w powszechnym zastosowaniu we własnym domu.
  3. Długość opisu wdrożonej ekopraktyki nie może przekraczać 3 tysięcy znaków licząc ze spacjami.
  4. W przypadku ekopraktyki napisanej odręcznie, opis musi zmieścić się na jednej stronie A4.
  5. W zgłoszeniu powinien znaleźć się:
  • opis ekopraktyki,
  • wyjaśnienie na czym ona polega,
  • jakie daje rezultaty,
  • powody, dla których warto ją wdrożyć. 
  1. Zabronione jest stosowanie zabiegów polegających na łączeniu elementów pochodzących z innych źródeł np. fragmentów treści lub zdjęćPoszczególne zasady i szczegóły dotyczące ekopraktyki muszą zostać samodzielnie opisane przez Członków Kół Gospodyń Wiejskich.

  Zgłoszenia do konkursu

  1. Zgłoszenie do konkursu polega na przesłaniu zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkursy@38pr.pl albo listem poleconym na adres: 38PR& Content Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 47/49, 97-729 Łódź z dopiskiem „Konkurs Kół Gospodyń Wiejskich”.
  2. Zgłoszenie musi być podpisane nazwą Koła Gospodyń Wiejskich wraz z podanym KRS. Należy także podać imię i nazwisko autora lub autorów ekopraktyki oraz stanowisko zajmowane w strukturze KGW. Zgłoszenie musi być podpisane przez przedstawiciela KGW.
  3. Formularz w części I, w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich, wypełnia i podpisuje ich przedstawiciel. Formularz w części II podpisują wszyscy członkowie Koła Gospodyń Wiejskich, które brały udział w przygotowaniu zgłoszenia konkursowego.
  4. Koło wysyłając zgłoszenie na warunkach określonych w regulaminie potwierdza, że członkowie biorący udział w przygotowaniu pracy konkursowej, zapoznali się z treścią regulaminu i akceptują go.
  5. W przypadku, gdy zgłoszenie konkursowe zawiera wizerunek osoby fizycznej, Koło zgłaszające pracę konkursową jest zobowiązane dołączyć do zgłoszenia oświadczenie tej osoby wyrażające zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach pracy konkursowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
  6. Zgłoszenie może zostać wklejone w treść e-maila lub załączone w pliku tekstowym Word, bądź skanem. Może zostać również wydrukowane i przesłane listem poleconym, a także napisane odręcznie:
  • w tytule e-maila należy wpisać: „Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „W moim domu nic się nie marnuje”;
  • w przypadku zgłoszenia przesyłanego listem poleconym należy dopisać na kopercie: „Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich”.
  1. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może przesłać maksymalnie trzy Zgłoszenia:
  • w jednym zgłoszeniu może być opisana tylko jedna ekopraktyka;
  • do każdej opisanej ekopraktyki można dodać maksymalnie dwa zdjęcia obrazujące ekopraktykę lub jej upowszechnienie.

  Ocena prac konkursowych

  Zgłoszenia konkursowe zostaną poddane ocenie przez specjalną komisję, w której skład wejdą przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Przy wyborze najlepszych prac, członkowie komisji szczególną uwagę będą zwracać na pięć aspektów:

  • zgodność zgłoszenia z tematyką konkursu,  
  • oryginalność ekopraktyki,  
  • pozytywny wpływ na klimat,  
  • użyteczność i łatwość powszechnego zastosowania ekopraktyki, 
  • kreatywność, innowacyjność i wartość poznawczą.  

  Ocena prac konkursowych przez Komisję konkursową odbywa się poprzez zsumowanie liczby punktów, jakie danej pracy konkursowej przyznali poszczególni członkowie komisji.

  Nagrody

  Tytuł laureatów uzyskają 3 najwyżej ocenione prace, a dodatkowo komisja konkursowa przyzna maksymalnie 7 wyróżnień. Zwycięskie zgłoszenia otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe:

  1. miejsce – 9 500 zł,  

  2. miejsce – 6 500 zł, 

  3. miejsce – 3 000 zł, 

  Środki finansowe powinny zostać wykorzystane do promowania postaw proekologicznych wśród innych mieszkańców gmin, na terenie których działają nagrodzone Koła Gospodyń Wiejskich. Mogą zostać również przeznaczone na zakup przedmiotów i urządzeń, które pomogą członkom Koła wprowadzać zmiany korzystne dla środowiska. Wśród nich mogą znaleźć się m.in.: 

  • Ekologiczne zastawy na spotkanie organizowane przez KGW;  
  • Wymiana żarówek na energooszczędne w siedzibie KGW;
  • Maszyny do szycia, na których członkowie będą naprawiać ubrania lub szyć sobie stroje. 
  • Sprzęty AGD do siedziby KGW z programem EKO i dobrą klasą energetyczną;  
  • Książki o tematyce ekologicznej do użytku dla KGW; 
  • Wycieczka dla KGW o tematyce ekologicznej przeprowadzona w ramach zewnętrznych podmiotów (np. Centrum Edukacji Przyrodniczej lub Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej). 

  Nagrodzone prace laureatów oraz wyróżnione zgłoszenia zostaną umieszczone w e-booku „Domowy Poradnik Ekonawyków”. Każda ekopraktyka zostanie podpisana nazwą Koła, które dokonało zgłoszenia. Ebook zostanie opublikowany m.in. na stronie kampanii „Nasz Klimat”: www.naszklimat.gov.pl

  Dodatkowe informacje

  W razie pytań dotyczących Konkursu zachęcamy do kontaktu mailowego: alicja.kosmalska@38pr.pl

  Szczegóły w regulaminie konkursu – Link do regulaminu

  Źródło: gov.pl

  Poprzedni artykuł
  Następny artykuł

  Ostatnie artykuły

  Ostatnie artykuły