Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

0
246

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, że Mieszkańcy Gminy Lubawka od 17 listopada 2022 r. mogą składać wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie. Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, osoba fizyczna w uprawionym gospodarstwie domowym będzie mogła kupić od samorządu węgiel po cenie nie wyższej niż 2000 zł/tona.

Sprzedaż węgla na terenie Gminy Lubawka będzie możliwa w dwóch partiach,
do końca 2022 roku oraz od 1 do 30 kwietnia 2023 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta lub za pośrednictwem platformy ePUAP. 

W związku z wejściem w życie w dniu 3 listopada 2022r. ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe,  Burmistrz Miasta Lubawka informuje, że Gmina Lubawka w celu ułatwienia mieszkańcom zaopatrzenia w węgiel na sezon grzewczy 2022/2023, przystąpiła do programu preferencyjnego zakupu węgla. Ogłoszenie w tej sprawie znajduje się na naszej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przystąpienie Gminy Lubawka do programu preferencyjnego zakupu węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych stwarza możliwość składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) przez uprawnionych mieszkańców gminy.

Węgiel w preferencyjnej cenie 2 000 zł za tonę będą mogły kupić osoby z gospodarstwa domowego uprawnione do dodatku węglowego (osoby, które otrzymały dodatek węglowy lub te, które spełniają przesłanki do jego otrzymania).  

W ramach zakupu preferencyjnego osoba uprawniona do dodatku węglowego będzie mogła kupić węgiel w dwóch partiach:

1)     do końca 2022 r.,

2)     od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. (wniosek będzie udostępniony w styczniu 2023 roku)

Ilości możliwe do zakupu w tych okresach określa rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych tj. dwie transze po 1,5 tony. 

Prawa zakupu węgla od samorządu nie będą mieć osoby, które zakupiły węgiel po cenie niższej niż 2000 zł. Wniosek o zakup preferencyjny zawiera oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu tj. 1,5 t.  Jeśli wniosek będzie dotyczyć zakupu do końca 2022 r., oświadczenie będzie dotyczyć ilości wskazanej w rozporządzeniu dla okresu do końca tego roku.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla należy  składać od 17 listopada 2022r. na druku wniosku (zgodnie z załączonym wzorem) w biurze nr 1 Urzędu Miasta, ul. Plac Wolności 1
w godzinach pracy Urzędu lub wysłać go za pośrednictwem platformy ePUAP
(podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym).

UWAGA!

Osoby, które składały informację o zapotrzebowaniu na węgiel, w celu dokonania zakupu węgla, muszą złożyć wniosek o zakup, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Prawo składania wniosku mają również osoby, które nie złożyły informacji
o zapotrzebowaniu na opał.

Wzór wniosku do pobrania – klik

Źródło: UM Lubawka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj