Wnioski do Programu Inwestycji Strategicznych

0
193

Poniżej przedstawiam wnioski, które gmina Kamienna Góra złożyła dziś do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Kamienna Góra

Inwestycja obejmuje skanalizowanie wsi Pisarzowice poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i obiektów towarzyszących, a także skanalizowanie części wsi Krzeszów i Przedwojów (tereny pod istniejącą i planowaną zabudowę mieszkaniową i usługową), poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej z włączeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków. Szacowana długość sieci objętej inwestycją to ok. 14,5 km, głównie sieć grawitacyjna i odcinki tłoczne w miejscach przeszkód terenowych (rzeka Zadrna, potok Bystra, itp.).

-Przewidywana wartość inwestycji – 25.000.000 zł
-Deklarowana kwota udziału własnego (5%) – 1.250.000 zł
-Kwota wnioskowanych środków (w PLN) 23.750.000 zł

Inwestycja obejmuje przebudowę dróg gminnych stanowiących lokalne szlaki komunikacyjne dla mieszkańców wsi Ogorzelec (ok. 2800 mb drogi + 3 obiekty mostowe), Leszczyniec (ok. 500 mb drogi), Janiszów (ok. 1760 mb drogi), Gorzeszów (ok. 3150 mb drogi + 3 obiekty mostowe) oraz budowę chodników przy drogach powiatowych we wsi Czadrów i Pisarzowice o łącznej długości ok. 2000 mb).
W ramach przebudowy infrastruktury drogowej modernizacji zostaną też poddane obiekty i infrastruktura związana z wymienionymi drogami lokalnymi (tj. oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, itp.).

-Przewidywana wartość inwestycji – 17.500.000 zł
-Deklarowana kwota udziału własnego (5%) – 875.000 zł
-Kwota wnioskowanych środków – 16.625.000 zł

Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej służących mieszkańcom gminy Kamienna Góra

Inwestycja obejmuje budowę i przebudowę obiektów użyteczności publicznej służących zaspokajaniu potrzeb społecznych. W jej zakres wchodzi:
-budowa budynku remizy OSP w Pisarzowicach
-budowa budynku socjalnego przy boisku sportowym w Leszczyńcu
-przebudowa budynku gospodarczego z adaptacją na świetlicę wiejską w Lipienicy
-modernizacja budynku Urzędu Gminy Kamienna Góra z zagospodarowaniem przyległego terenu i dostosowaniem do osób ze szczególnymi potrzebami.

-Przewidywana wartość inwestycji – 4.500.000 zł
-Deklarowana kwota udziału własnego (15%) – 675.000 zł
-Kwota wnioskowanych środków – 3.825.000 zł

Ogłoszenie wyników naboru prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego przewidywane są we wrześniu.

Źródło: Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj