czwartek, 7 grudnia, 2023
More
  Strona głównaAktualności powiatoweWybory do Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra.

  Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra.

  -

  OBWIESZCZENIE

  Wójta Gminy Kamienna Góra

  z dnia 16 września 2022 r.

  o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych

  w każdym okręgu wyborczym, w związku z wyborami do Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra zarządzonymi na dzień 3 listopada 2022 r.

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j.) w związku z § 23, 31, 32 i 34 załącznika do uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr XII/69/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra i nadania Jej Statutu oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kamienna Góra Nr 59/2022 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra,

  podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w związku z wyborami do Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra zarządzonymi na dzień 3 listopada 2022 r.

  Numery i granice okręgów wyborczych, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zostały wyznaczone w sposób następujący:

  Nrokręgu wyborczego Granice okręgu wyborczegoLiczba radnych wybieranych w okręgu
  1Szkoła Podstawowa w Krzeszowie(dla uczniów tej szkoły będących mieszkańcami Gminy Kamienna Góra) 3
  2Zespół Szkół w Pisarzowicach(dla uczniów tej szkoły będących mieszkańcami Gminy Kamienna Góra) 3
  3Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Szarocinie(dla uczniów tej szkoły będących mieszkańcami Gminy Kamienna Góra)  3
  4Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Ptaszkowie(dla uczniów tej szkoły będących mieszkańcami Gminy Kamienna Góra)  3
  5Urząd Gminy Kamienna Góra(dla uczniów szkół spoza terenu Gminy Kamienna Góra, będących mieszkańcami Gminy Kamienna Góra)  3

  Źródło: Wójt Patryk Straus

  Ostatnie artykuły

  Ostatnie artykuły