Wzór wniosku o świadczenie 40 zł na dzienne zakwaterowanie i wyżywienie dla pomagających uchodźcom

0
350

W życie weszło rozporządzenie dotyczące udzielania świadczeń pieniężnych osobom, które zapewniły czasowe zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy.

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć stosowny wniosek w swojej gminie.

Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:

 1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek;
 3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;
 5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wniosek będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.

Plik do pobrania – klik

Źródło: MSWiA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj