czwartek, 7 grudnia, 2023
More
  Strona głównaAktualnościWzór wniosku o świadczenie 40 zł na dzienne zakwaterowanie i wyżywienie dla...

  Wzór wniosku o świadczenie 40 zł na dzienne zakwaterowanie i wyżywienie dla pomagających uchodźcom

  -

  W życie weszło rozporządzenie dotyczące udzielania świadczeń pieniężnych osobom, które zapewniły czasowe zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy.

  W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r.

  Aby otrzymać świadczenie należy złożyć stosowny wniosek w swojej gminie.

  Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:

  1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
  2. PESEL lub NIP składającego wniosek;
  3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
  4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;
  5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
  6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
  7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
  8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
  9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
  10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
  11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

  Wniosek będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.

  Plik do pobrania – klik

  Źródło: MSWiA

  Ostatnie artykuły

  Ostatnie artykuły