XL Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

0
195

26 maja 2021 roku o godz. 13 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się XL Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
4.Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kamienna Góra o pracy rady między sesjami.
6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Kamiennej Górze.
8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kamienna Góra”, „Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Kamienna Góra” oraz „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest”.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy J. Kilińskiego, R. Traugutta, T. Kościuszki, gen. J. Hallera i Piastowskiej w Kamiennej Górze.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Krzeszowskiego w Kamiennej Górze.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 17/20, obr.5).
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 383/19, obr.6).
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 254/25 obr.6).
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 111/1,111/2, 111/3 obr. 7).
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres 10 lat.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2021 rok.
17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Kamienna Góra z przeznaczeniem na realizowane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra, a nie stanowiących jej własności.
18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamiennogórskiemu.
19.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze.
20.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Kamienna Góra.
21.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miasta Kamienna Góra.
22.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Kamienna Góra.
23.Interpelacje i zapytania.
24.Wnioski
25.Sprawy różne.
26.Zamknięcie sesji.

Źródło: Rada Miasta Kamienna Góra

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj