XLIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

0
143

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXIX i XL Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy rady między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miejskiej Kamienna Góra na rok szkolny 2021/ 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 131/13 obr.7).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. Nr 104/2, obr.3).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej (dz. Nr 710 obr.6).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy J. Słowackiego i Nowej w Kamiennej Górze.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Licealnej w Kamiennej Górze.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wojska Polskiego i Słonecznej w Kamiennej Górze.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy M. Skłodowskiej- Curie w Kamiennej Górze.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chełmiec na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym mieszkańcom w miejscowości Librantowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze.
  20 Interpelacje i zapytania.
 20. Wnioski.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie sesji.

Źródło: UM Kamienna Góra

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj