środa, 1 lutego, 2023
More
  Strona głównaAktualności powiatoweXLIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

  XLIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

  -

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
  4. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
  5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/312/21 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy
   materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym.
  8. Podjęcie uchwały w sprawieustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów
   w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
  10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Kamiennej Górze.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki
   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy J. Słowackiego i Cichej
   w Kamiennej Górze.
  14. Podjęcieu chwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych oraz ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych, stanowiących mienie Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
  15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra orazustalenia wysokości stawki tej opłaty.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
  18. Sprawozdanie z działalności Stałych Komisji Rady Miasta w 2020 roku.
  19. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
  20. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
  21. Interpelacje i zapytania.
  22. Wnioski.
  23. Sprawy różne.
  24. Zamknięcie sesji.

  Ostatnie artykuły

  Zostańmy w kontakcie

  1,894FaniLubię
  12SubskrybującySubskrybuj

  Ostatnie artykuły