XLIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

0
42
 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/312/21 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy
  materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawieustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów
  w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Kamiennej Górze.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy J. Słowackiego i Cichej
  w Kamiennej Górze.
 14. Podjęcieu chwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych oraz ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych, stanowiących mienie Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra orazustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
 18. Sprawozdanie z działalności Stałych Komisji Rady Miasta w 2020 roku.
 19. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
 20. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
 21. Interpelacje i zapytania.
 22. Wnioski.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie sesji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj