XXX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

0
257

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Sesji.

2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwał:

– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kamienna Góra, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Leszczyńcu, gmina Kamienna Góra,

– projekt uchwały w sprawie: przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamienna Góra w 2021 roku”,

– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,

– projekt uchwały w sprawie zmiany WPF,

– projekt uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 19 lutego 2021 r. według właściwości,

– projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego,

– projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości,

– projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra.

5. Zamknięcie obrad.

Źródło: Gmina Kamienna Góra

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj