XXXI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

0
146

XXXI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 25 maja 2021 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu Kamiennogórskiego – informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze.

7. Sprawozdanie z realizacji “Rocznego programu współpracy powiatu kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”.

8. Przedstawienie Raportu o stanie powiatu.

9. Debata nad Raportem o stanie powiatu.

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego wotum zaufania.

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zatwierdzeniasprawozdania finansowego i z wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2020 rok.

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2020 rok.

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dokonania zmiany planowanych dochodów i wydatków oraz zwiększenia przychodów budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2021 rok.

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawieStatutu Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej Górze.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie Sesji.

                                                         Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego

                                                                                    (-) Edyta Wyrostek

Źródło: Rada Powiatu Kamiennogórskiego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj