XXXVI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

0
207

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XXXII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2021 rok:
 • odczytanie projektu uchwały budżetowej;
 • odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały;
 • odczytanie opinii Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju;
 • dyskusja nad projektem budżetu;
 • głosowanie autopoprawek;
 • głosowanie uchwały budżetowej uwzględniającej przyjęte poprawki.
 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej w Kamiennej Górze w latach 2021-2023.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów oraz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wałbrzyskiej i Lipowej w Kamiennej Górze.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Kamienna Góra na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta Kamienna Góra na 2021 rok.
 11. Sprawozdania z działalności Stałych Komisji Rady Miasta w 2020 roku.
 12. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta w 2020 roku.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Wnioski.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie Sesji.

Źródło: UM Kamienna Góra / Video: Miasto Kamienna Góra

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj